فیلمهای بزرگداشت ریحانه جباری در تورنتو توسط

نهاد مادران علیه اعدام

کمیته ی بین المللی علیه اعدام

جبهه ی متحد دانشجویی

انجمن ایرانیان سکوار دموکرات

 عکس هایی از مراسم

فیلم ها

قسمت اول

https://www.youtube.com/watch?v=4VXKUeUTu5k&feature=youtu.be

قسمت دوم

https://www.youtube.com/watch?v=TWH75tWbJw0&feature=youtu.be

 

پیام مینا احدی به مناسبت بزرگداشت ریحانه جباری

 

وصیت نامه ی ریحانه جباری با صدای خودش

https://www.youtube.com/watch?v=FTuuognmZHE

آخرين مكالمه تلفني بين ريحانه جباري و مادرش امروز دوشنبه 7 مهر93


https://www.youtube.com/watch?v=qsA7lwGNKww

 

کلیپ شماره یک

https://www.youtube.com/watch?v=jx3-CFM_f2Q&feature=youtu.be

کلییپ شماره 2

https://www.youtube.com/watch?v=L1Z2pvaWn-Q&feature=youtu.be

کلیپ شمراه 3

https://www.youtube.com/watch?v=HxvGECbNVKs&feature=youtu.be

کیپ شماره 4

https://www.youtube.com/watch?v=sort8tjMdI4&feature=youtu.be