Articles نوشته ها و مقالات

بینندگان عزیز

 بعضی از مطالب و نوشته ها مربوط به سالهای  قبل  از آشنایی من با جنبش کمونیست کارگری بوده لذا  همه ی آنها نظرات امروزی من نیستند

چرا مسلمان نيستم!   Why I am not a Muslim

WHO AM I?

شهروند باز هم تحریف کرد

 آقایان سیامک ستوده، حسن زرهی و شهرام بینش

یادداشتهایی از سفر به مالزی

چند نکته در مورد کتاب (سرمایه) ترجمه جمشید هادیان

تناقضات و زیزاگهای فراکسیون مستعصل

کشتار تابستان ٦٧ - مصاحبه تلويزيون کانال جديد با بابک يزدى

پاسخ به رفیق صالحی نیا در مورد روشنگر

"هیچ کس نمی تواند جای حمید تقوایی را پرکند!" : علی جوادی

رفعت دانش ازمیان رفت

به:  هادی خرسندی سابقا عزيز

حذف سرود انترناسیونال در مراسم مختاری و پوینده توسط شهروند!

انجمن دفاع از حقوق بشر يا دفاع از خاتمى

انجمن دانشجويان ايرانى دانشگاه يورک يا لانه چماقداران حزب اﷲ در تورنتو!؟

خدا چيست، کيست و در کجاست؟

ياداشتهاى سفر به کوبا   يک هفته درکوبا  قسمت اول

مخالفين سرنگونى در لواى همبستگى با دانشجويان

چرا درخت يادمان؟

منصور حکمت هرگز نخواهد مرد

نکاتى در مورد سخت افزار کامپيوتر

مضحکه‌ى انتخاباتى رژيم

نامه به منصور حکمت در مورد مرگ شاملو

جواب منصور حکمت

مردم عراق با بمب های خوشه ای آزاد شدند

چند پاسخ به آقای  سعيد بهبهانى در تلويزيون رنگارنگ

تلویزیون رنگارنگ را در مجموع فراموش نکنید

دمکراسى و آزادى از نوع شهروند

سردبير شهروند در پال تاک

نامه ای از اسد گلچینی

بحران در انجمن ايرانيان

مقاله ای برای شب های واژه در تورنتواز شبهاى واژه

وابستگی  شهروند و گرفتاری آقای زرهی!

نگاهی انتقادی  به مقاله تراب حق شناس

 

 

مطالب مربوط به اختلافات درون حزب کمونیست کارگری

 

درخواست مناظره پالتاکى بين رفقا حميد تقوائى و کورش مدرسى

رفقا! به راست راه کارگر تبديل نشويد!

رفقا لحظه اى نام ها و جناحها را فراموش کنيد!

هر دم از اين باغ برى مى رسد!!

دونقل قول جالب و بسيار اغراق آميز از رفيق کورش مدرسى!

شيخ على بمون و اقتصاد! سعيد کرامت و استيضاح ليدر حزب!

در مورد بی خدایان

توضیح در مورد این مطالب

 

چرا مسلمان نيستم! این مطلب در شماره ٦ بی خدایان چاپ شده که دیگر روی سایت اصلی آن در کاتاگوری مخصوصش نیست

نامه به اعظم کم گویان در مورد سایت بی خدایان

نامه به حمید تقویی در مورد سایت بی خدایان

نامه ٢ به اعظم کمگویان

نامه ٢ به حمید تقوایی

جوابيه ای به کورش مدرسی در مورد انجمن مارکس ـ حکمت

نقاطی در مورد سخت افزار کامپیوتر چاپ شده در نشریه شهروند در سالهای۹۸ و ۹۹